Uw wensen geimplementeerd in onze 24 uurs zorg

Ook bij 24 uurs zorg zijn Uw persoonlijke wensen belangrijk

Wanneer men last heeft van b.v. de ziekte van Parkinson, Alzheimer, ALS of andere spier en/of gewrichtsaandoeningen wordt zelfredzaamheid eveneens aangetast. Ook gedurende herstel na een medische ingreep of bij revalidatie is het (nog) niet altijd mogelijk geheel zelfstandig te voorzien in persoonlijke verzorging en hygiëne.
Daarnaast wordt men steeds ouder. Hierdoor komen meer kwaaltjes en/of beperkingen om de hoek kijken waardoor in de loop der tijd de zelfredzaamheid afneemt. Desondanks willen de meeste mensen graag zo lang mogelijk zelfstandig in eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Wat extra hulp en ondersteuning in de vorm van onze 24 uurs zorg aan huis is daarbij vaak van harte welkom.
24 uurs zorg aan huis
Uit onze ervaring is gebleken dat wanneer de zorgvrager wordt ondersteunt en hierdoor de kwaliteit van leven op niveau wordt gehouden het levensplezier van deze in stand blijft. Mede als gevolg hiervan lijkt progressie van aandoeningen te worden geremd en eventueel herstel na b.v. een medische ingreep of bij revalidatie te worden bespoedigd.

Wij vinden het daarom belangrijk al uw zorgwensen kenbaar te maken.

Of het nu gaat om hulp met opstaan en aankleden, huishoudelijk werk, het doen van boodschappen, koken, hulp bij eten, begeleiding tijdens een arts- specialist of ziekenhuisbezoek, het ondernemen van sociale activiteiten of goed gezelschap ter voorkoming van chronische eenzaamheid .. ieder heeft zo zijn wensen en voorkeuren. Daarnaast heeft een ieder nog persoonlijke interesses en/of het uitvoeren van hobby’s.

Intakegesprek

Tijdens een intakegesprek analyseren wij samen met u op welke zorg u volgens uw zorgindicatie recht heeft en hoe door u aangeven voorkeuren en wensen in te passen zijn. Op deze manier ontstaat een beeld welke zorg in uw geval gewenst en noodzakelijk is en hoe dit het beste voor u kan worden ingevuld.

Selectieproces

In ons selectieproces proberen wij hier zo veel mogelijk rekening mee te houden door een zorgmedewerker te selecteren die niet alleen over de benodigde vaardigheden beschikt maar waarvan wij tevens de indruk hebben dat deze qua levensstijl (het best) bij u past.

Een voorstel

Daarna doen wij een voorstel en bieden aan om door middel van een (internet)gesprek met de door ons geselecteerde zorgmedewerker kennis te maken. Heeft u na dit gesprek de indruk dat de zorgmedewerker bevalt dan kunt u voor hem of haar kiezen. Denkt u dat het niet gaat klikken en heeft u liever een andere zorgmedewerker… dan gaan wij verder.

Hoe kunt U een Zorgindicatie en PGB aanvragen.

Een zorgindicatie aanvragen bij het CIZ. Een Persoons Gebonden Budget (PGB) uit Wet maatschappelijke langdurige zorg (Wlz), waarmee de zorg kan worden ingekocht, aanvragen.

Contact Us

Druk op het email icoontje om ons te mailen. U kunt ons ook bellen via Whatsapp. Wij helpen u graag verder.

Telefoon/Whatsapp:

Email Address:

Write to Us