Veiligheid & Privacy

Een greep uit onze regelgeving

Persoonlijke 24 uurs zorg en Uw Veiligheid & Privacy

U bent van mening dat onze persoonlijke 24 uurs zorg aan huis een passende oplossing is maar heeft ook bedenkingen om zomaar een zorgmedewerker bij u in huis te laten werken en inwonen? Begrijpelijk.
Daarom heeft Allcare24 in haar overeenkomsten een aantal voorwaarden opgenomen om veiligheid en privacy zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. Doel is dat iedereen, welke in ruimste zin des woord betrokken is tot de werkrelatie, zich veilig kan voelen en geen belemmering ondervindt in de behoorlijke uitvoering van zorg of andere werkzaamheden. Het welzijn van alle belanghebbenden mag naar onze mening nimmer in het geding komen en de werkrelatie dient op vertrouwensbasis te kunnen plaatsvinden. Omgang en contact dient daarom gebaseerd te zijn op wederzijds respect.

Een greep uit onze maatregelen

Door ons geselecteerde zorgmedewerkers dienen van onberispelijk gedrag en in het bezit van een Verklaring van Gedrag te zijn. Daarnaast dienen zij een door ons (met u in overleg) vastgestelde gedragscode te onderschrijven.
Allcare24 duldt geen enkele vorm van intimidatie en/of discriminatie. Van partijen wordt verwacht dat deze elkaar wederzijds op respectvolle manier benaderen en behandelen.

Het is de zorgmedewerker niet toegestaan naar uw bankpas, pincode of andere bankgegevens te vragen of uw financiële administratie te voeren/beheren.
Om (indien gewenst) boodschappen te kunnen doen zal de zorgmedewerker hiervoor van u (wekelijks) een toereikend bedrag in contanten ontvangen en dient de besteding daarvan met kassabonnetjes te verantwoorden.

Bij diefstal/vervreemding zal naast persoonlijke sancties tevens aangifte bij de politie worden gedaan.
De zorgmedewerker is verplicht tot geheimhouding m.b.t. informatie uit de persoonlijke levenssfeer en de behandeling van cliënt, behoudens en voor zover dit binnen het kader van beroepsuitoefening en behandeling noodzakelijk is.
Daarnaast is de zorgmedewerker verplicht zich representatief te gedragen en te kleden en is gebruik van drogerende middelen zoals alcohol of drugs niet toegestaan voor aanvang van- of tijdens werkzaamheden.
Behoudens daarvoor voorafgaand nadrukkelijk toestemming is gegeven is het voor de zorgmedewerker niet toegestaan om bezoek uit te nodigen en/of te ontvangen op het adres van de opdrachtgever.

Contact Us

Druk op het email icoontje om ons te mailen. U kunt ons ook bellen via Whatsapp. Wij helpen u graag verder.

Telefoon/Whatsapp:

Email Address:

Write to Us