Over ons​

Anna Malinowska, leidinggevende Allcare24

Anna Malinowska heeft als verpleegkundige, naast haar ervaringen uit werkzaamheden in Polen, eveneens enkele jaren ervaring opgedaan binnen het Nederlandse zorgsysteem. Uit de door haar opgedane ervaringen is zij van mening dat door het leveren van “betere en op persoonlijke situatie afgestemde zorg” in de behandeling en verzorging van zorgbehoevenden een aanmerkelijk bevredigender resultaat kan worden verkregen. Door toepassing hiervan blijft voor de zorgvrager het gevoel een menswaardig bestaan te hebben behouden en zal mede hierdoor de levensvreugde bij deze toenemen. Als gevolg van dit effect vindt een positieve bijdrage plaats tot herstel dan wel een minder snelle progressie van sommige aandoeningen.

Allcare24 is het resultaat van de bundeling van haar ervaringen met als doel “Kwaliteit van zorg op een hoger niveau” met gebruikmaking van hetzelfde budget. Anna is als praktijkdeskundige belast met de werving en aansturing van de zorgmedewerkers alsmede het onderhouden van contacten met de cliënten en servicepartners.

Samen met haar team van medewerkers werkt zij continue aan optimalisatie van op persoonlijke behoefte gebaseerde zorg en ondersteuning waarbij de cliënt centraal staat.

Contact Us

Druk op het email icoontje om ons te mailen. U kunt ons ook bellen via Whatsapp. Wij helpen u graag verder.

Telefoon/Whatsapp:

Email Address:

Write to Us